Buurtbus Wijhe-Raalte
Menu

De vereniging Buurtbus Wijhe-Raalte

Ons doel
Het zo goed mogelijk uitvoeren van een door de Provincie vastgestelde dienstregeling van het buurtbusproject, primair ten behoeve van de verbinding tussen de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Met als doel, het platteland meer te ontsluiten door openbaarvervoersverbindingen tussen buurtdorpen mogelijk te maken. Hierdoor vergroot de buurtbus de leefbaarheid in de kleine kernen en is al niet meer uit het straatbeeld te denken.

Onze inzet
De leden van de vereniging Buurtbus Wijhe-Raalte verzorgen op vrijwillige basis de buurtbuslijn 563.
Hiermee voeren we de afspraken, die de provincie Overijssel heeft gemaakt met consessiehouder EBS, uit.
Buurtbuslijn 563 vervoert passagiers tussen de buurdorpen Wijhe – Boerhaar - Broekland  - Raalte.

De vereniging
De buurtbusvereniging Wijhe-Raalte is op 9 juni 2010 opgericht. De vereniging is gevestigd in Wijhe (gemeente Olst-Wijhe) en heeft een rechtsvorm met een volledige rechtsbevoegdheid, zoals in de statuten is opgenomen. In het Huishoudelijk Reglement staan de regels en taakbeschrijvingen voor de leden, de chauffeurs, het coördinatieteam en het bestuur beschreven. De ALV stelt de HHR vast. Sinds de nieuwe AVG-wet hanteert de verenging een Privacyverklaring

Bestuur en leden
Het bestuur van de buurtbusvereninging Wijhe-Raalte bestaat uit: voorzitter: Henk Kelder, secretaris: Jeannet ten Have, penningmeester: Stoffer IJmker en
coördinator/lid: Jan Holleboom. Een twintigtal chauffeurs rijden volgens een vast dienstrooster; minimaal één maal per week (in een blok van 3 uur/ritten). De chauffeurs zijn medisch gekeurd. De coördinator heeft de dagelijkse leiding over de lijn en regelt de bemensing op de buurtbus en de versterkingsbus. Tijdens het uitvoeren van de dienst kan de chauffeur telefonisch contact hebben met de coördinator.

Kamer van Koophandel
De vereniging staat ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50240021.

De geldmiddelen
De verdiensten uit de kaartverkoop komt rechtstreeks binnen bij consessiehouder EBS.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de vaste jaarlijkse subsidiebijdrage van haar advies-overlegorganen: Provincie Overijssel, Gemeente Olst-Wijhe en gemeente Raalte. En we doen jaarlijks mee met de Rabo Clusupport-actie, waar klanten van de bank hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard! 

Dit geld wordt gebruikt voor de algemene verenigingskosten, de onkostenvergoedingen en de vrijwilligerswaardering. De vrijwilligerswaarderingsvorm die door de leden het meest gewaardeerd wordt, is het gezellig samenzijn met alle vrijwilligers van de vereniging en hun partners, zoals bij de jaarlijkse BBQ en het daguitstapje.

We verantwoorden onze activiteiten in jaarverslagen. 

De Buurtbusvereniging Wijhe-Raalte is te bereiken via e-mail:  info@buurtbuswijheraalte.nl of telefoonnummer: 06-47 05 59 23.