Buurtbus Wijhe-Raalte
Menu

De vereniging Buurtbus Wijhe-Raalte

De buurtbusvereniging Wijhe-Raalte is op 9 juni 2010 opgericht. De vereniging is gevestigd in Wijhe (gemeente Olst-Wijhe) en heeft een rechtsvorm met een volledige rechtsbevoegdheid, zoals in de statuten is opgenomen. In het Huishoudelijk Reglement staan de regels en taakbeschrijvingen voor de leden, de chauffeurs, het coördinatieteam en het bestuur beschreven. De ALV stelt de HHR vast. Sinds de nieuwe AVG-wet hanteert de verenging een Privacyverklaring

Onze inzet
De buurtbusvereniging voert de afspraken, die de provincie Overijssel heeft gemaakt met consessiehouder EBS, uit.
De leden van de vereniging Buurtbus Wijhe-Raalte verzorgen op vrijwillige basis de buurtbuslijn 563.
Deze lijn vervoert passagiers tussen de buurdorpen Wijhe – Boerhaar - Broekland  - Raalte.

De chauffeurs zijn medisch gekeurd. De chauffeurs rijden volgens een vast dienstrooster; minimaal één maal per week (in een blok van 3 uur/ritten). Enkele chauffeurs zijn per toerbeurt een dag in de week ingeroosterd voor de vaste ritjes met de versterkingsbus en staan de rest van die dag stand-by.
De coördinator heeft de dagelijkse leiding over de lijn en regelt de bemensing op de buurtbus en de versterkingsbus. Tijdens het uitvoeren van de dienst kan de chauffeur telefonisch contact hebben met de coördinator.

Ons doel
Het zo goed mogelijk uitvoeren van een door de Provincie vastgestelde dienstregeling van het buurtbusproject, primair ten behoeve van de verbinding tussen de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Met als doel, het platteland meer te ontsluiten door openbaarvervoersverbindingen tussen buurtdorpen mogelijk te maken. Hierdoor vergroot de buurtbus de leefbaarheid in de kleine kernen en is al niet meer uit het straatbeeld te denken.

Kamer van Koophandel
De vereniging staat ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50240021.

De geldmiddelen
De verdiensten uit de kaartverkoop komt rechtstreeks binnen bij consessiehouder EBS.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de vaste jaarlijkse subsidiebijdrage van haar advies-overlegorganen: Provincie Overijssel, Gemeente Olst-Wijhe en gemeente Raalte.
En we doen jaarlijks meee met de Rabo Clusupport-actie, waar klanten van de bank hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard! 

Dit geld wordt gebruikt voor de algemene verenigingskosten, de onkostenvergoedingen en de vrijwilligerswaardering. De vrijwilligerswaarderingsvorm die door de leden het meest gewaardeerd wordt, is het gezellig samenzijn met alle vrijwilligers van de vereniging en hun partners, zoals bij de jaarlijkse BBQ en het daguitstapje.

We verantwoorden onze activiteiten in jaarverslagen.