Buurtbus Wijhe-Raalte
Menu

Nieuwe coördinator - Jan Holleboom neemt de coördinatortaken over van Anton Hollegien

Na 10 jaren draagt Anton Hollegien zijn vrijwilligerstaak als coördinator van de buurtbus Wijhe-Raalte over aan Jan Holleboom. Anton heeft het al die jaren vol overgave gedaan. Hij was de man die de buurtbus draaiende hield. Anton blijft chauffeur op de buurtbus, maar draagt zijn coördinatortaken over aan Jan Holleboom.

Anton 10 jaar lang continue stand-by   
‘Anton was de man die de afgelopen 10 jaren alles regelde zodat de buurtbus tussen Wijhe en Raalte bleef rijden’, zo sprak voorzitter Henk Kelder zijn waardering uit naar hem, tijdens de jaarlijkse ALV van de vereniging. ‘Anton begon in 2012 als chauffeur op de buurtbus en rolde door ziekte en overlijden van de vorige coördinator in deze functie. Vanaf toen was hij continu bereikbaar als aanspreekpunt voor passagiers, chauffeurs en de coördinator van gemeente en concessiehouder. In het begin was dit Syntus, daarna Keolis en op dit moment EBS. Hij nam nieuwe chauffeurs aan en zorgde ervoor dat ze alles hadden en wisten om de bus veilig en op tijd te kunnen rijden. Was er direct als de bus mankementen had en regelde waar nodig vervangend vervoer. Op bepaalde tijden had hij er een complete dagtaak aan. Vooral door de oude bussen in de tijdelijke concessie Keolis, maar ook door de moeizame concessie opstart van EBS. We waarderen enorm wat hij al die jaren voor ons en de buurtbus heeft gedaan. Daar zijn we hem heel dankbaar voor, maar snappen ook dat het nu tijd is voor rust. En dat gunnen we hem van harte.’

Officiële overdracht
Tijdens de ALV droeg Anton (links) de coördinatortelefoon en de daarbij behorende taken officieel over aan Jan Holleboom (rechts). Jan rijdt als vrijwilliger al een tijd op de buurtbus, maar neemt nu ook de taken van de coördinator op zich. En daarmee ook Antons stoel in de bestuurskamer.

Terug naar het overzicht