De verbinding

Buurtbusvereniging Wijhe-Raalte

De oprichting

De Buurtbusvereniging Wijhe-Raalte is 9 juni 2010 opgericht. Eind september 2012 is gestart met de buurtbuslijn die de dorpen Wijhe-Boerhaar-Broekland-Raalte met elkaar verbindt. Dit blijkt te voldoen aan de behoefte, want het aantal passagiers is enorm en neemt tot op heden nog steeds toe.

Het doel

De leden van de vereniging zetten zich vrijwillig in om samen één doel te bereiken: 'het vergroten van de leefbaarheid in de kleine kernen'. Dit doen ze door middel van het uitvoeren van een openbare vervoersverbinding tussen de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte.

De leden, functies en taken

De chauffeurs rijden volgens een vast vrijwilligersrooster mintens één maal per week een aantal ritten op de buurtbus. De chauffeurs hebben een rijvaardigheidstest bij Syntus afgelegd en zijn medisch gekeurd. 

De dagelijkse gang van zaken rondom de dienstregeling, de route en de chauffeurs ligt in handen van de coördinator(en).

Het bestuur houdt maandelijks bestuursvergaderingen. Twee maal per jaar organisereert zij een Algemene Leden Vergadering. Hierbij wordt het reilen en zeilen van de buurtbus besproken en komen allerlei zaken aan de orde waar de chauffeurs mee te maken krijgen. Dit alles om de kwaliteit te verbeteren.

Beloningsbeleid

De leden hebben een functie bij de vereniging op vrijwillige basis, hetzij als chauffeur en/of coördinator en/of bestuurslid. Geen van de functies ontvangt salaris/vergoeding voor de werkzaamheden, maar ze worden zeer gewaardeerd. Dit laten we blijken door gezellige uitjes en bijeenkomsten te organiseren voor hen.  

KvK-nummer:          50240021
Fiscaal-nummer:     822628867
Statuten & HHR        
Beleidsplan  
De vereniging legt jaarlijks (financiële) verantwoording af in het jaarverslag