De verbinding

Uw mening, wensen en suggesties.

Laat horen wat u zou willen.

Om met buurtbus een zo groot mogelijk rendement enerzijds en een zo groot mogelijke bereikbaarheid anderzijds te bereiken, zijn tal van ingrediënten nodig.

Er is inmiddels een bus en die rijdt, maar er zijn onder de bevolking en/of passagiers ook wensen.

Zonder voor Sinterklaas te willen spelen, willen we toch een poging doen om wensen te verwezenlijken, voor wat de bereikbaarheid van de buurtbus betreft.

We treden regelmatig in overleg met betrokken instanties en hoe meer we een idee hebben wat er leeft, des te beter kunnen we daarop anticiperen.

Voorbeelden:

De bus kan mij niet op tijd in Raalte krijgen op school. Meldt zoiets bij ons zodra we weten dat het leeft, kunnen we er mogelijk iets mee, er moet natuurlijk animo voor zijn en dan maakt één zwaluw nog geen zomer, maar bij 4 of 5 biedt dat perspectief.

Waarom geen halteplaats bij/op???? Laat het ons weten.

Vult u maar in.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet dat kan via info@buurtbuswijheraalte.nl