De verbinding

Vacatures

We zijn op zoek naar een voorzitter en een secretaris voor ons bestuur
Ben jij iemand die aan onderstaand profiel voldoet, achter de doelstelling van de buurtbus staat en zich vrijwillig in wil zetten?  Meld je dan aan via info@buurtbuswijheraalte.nl of bel de coördinator: 06-47055923.
 
PROFIEL VOORZITTER
De voorzitter is de stuwende en sturende kracht van het bestuur en daarmee van de vereniging. De kracht van de voorzitter is het kunnen verbinden van alle geledingen binnen de vereniging, maar ook het kunnen aangaan en onderhouden van relaties met aan het vakgebied verwante organisaties/verenigingen. Het is dan ook belangrijk om vanuit doelstelling van de buurtbus te besturen en van openbaarvervoer verwante zaken op de hoogte te zijn. De Statuten en Huishoudelijk Reglement dienen hierbij als leidraad.
 
PROFIEL SECRETARIS
De secretaris is, samen met het gehele bestuur, verantwoordelijk voor het administratieve reilen en zeilen van de vereniging. Het secretariaat is het algemene aanspreekpunt/communicatiekanaal van de vereniging. 

Taken:
De belangrijkste taken die hier zoal bij horen zijn: het administratief vastleggen van acties, afspraken en besluiten van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering; beheer van het ledenbestand; interne en externe communicatie over het reilen en zeilen van de vereniging/bestuur. (zoals: terugkoppeling naar de leden vanuit het bestuur, opstellen van het jaarverslag en het bijhouden van de website) 

Tijdsinvestering:

  • 1 maal per maand bestuursvergadering (2 uur)
  • 2 maal per jaar Algemene Ledenvergadering (2 uur)
  • daarvoor agenderen en voorbereiden van vergaderingen en het uitwerken van het verslag en besluitenlijst
  • daarnaast gemiddeld 1 á 2 uur uur per week tijdsbesteding aan reguliere werkzaamheden t.b.v. het ledenbestand, gerichte acties binnen het bestuur en het bijhouden van de website.